Emocionalna edukacija u vrtiću “Umihana Čuvidina”: Gradimo osnovu za zdrav razvoj!

🙂🫤😭🤐  Radionice o emocijama s djecom iz vrtića su ključne za razvoj emocionalne pismenosti. Djeca uče prepoznavati, imenovati i izražavati svoje emocije na zdrav način. Također, razvijaju empatiju i razumijevanje tuđih osjećaja, te uče tehnike za upravljanje emocijama. Ove vještine grade osnovu za emocionalnu inteligenciju koja je ključna za uspjeh u životu.

🙂🫤😭🤐  U vrtiću “Umihana Čuvidina”  psihologica Amra Brkić – Buhić realizovala aktivnost pod nazivom “Moje emocije”.

🙂🫤😭🤐  Emocije su pokretačka snaga svih ljudi, a kod djece su posebno važne za cjelokupan rast i razvoj. Djeca izražavaju emocije spontano i jednostavno, mogu biti vrlo snažne, ali kratkog trajanja. Važno je razgovarati o emocijama i pustiti djecu da dožive svaku emociju na svoj način, tako ih učimo samoregulaciji što je osnova za zdrav psiho-fizički razvoj u budućnosti.

🙂🫤😭🤐 Ova radionica je imala za cilj razgovarati o emocijama i prepoznati i imenovati osnovne emocije: sreća, tuga, ljutnja, strah, gađenje i iznenađenje. Također, cilj je bio upoznati djecu s tehnikama kanalisanja emocija i relaksacije.

Podijeli na socijalnim mrežama

Facebook
LinkedIn
Twitter
Povezane vijesti