UPLATNICA

PRIMJER UPLATNICE

Obavjestenje

za roditelje o promjeni depozitnog racuna

OBAVEZNO U PROSTORU GDJE STOJI BROJ POREZNOG OBVEZNIKA, UPISATI JMBG (jedinstveni matični broj) PLATIOCA”