NOVOSTI

Zimske priče u vrtiću “Ljiljani” 

Slikovnica je prva i najvažnija knjiga u životu djece. Čitajući djeci te aktivnim uključivanjem djece u proces čitanja utjičemo na njihov kognitivni, socijalni i emocionalni

Vrtići u Starom Gradu dobili savremenu opremu

Četiri vrtića u Starom Gradu: “Bulbuli”, “Biseri”, “Pčelica” i “Bajka” dobili su savremenu informatičku opremu koja će značajno olakšati rad uposlenika i polaznika vrtića, a