POLAZAK U VRTIĆ

Poštovani roditelji,

Vaše dijete uskoro treba da pođe u vrtić. To je jedan od najvažnijih događaja ne samo u njegovom životu, već u životu cijele porodice. Želimo Vas uputiti kako da pripremite svoje dijete na prvo odvajanje od porodice i da mu pomognete da se što bezbolnije uključi u život i rad grupe. Tim stručnjaka doprinijet će da dijete u vrtiću provede sretno i bezbrižno djetinjstvo i da se pripremi za školu i obaveze koje ga tamo očekuju.

ORGANIZACIJA RADA U VRTIĆU

U vrtiću u koji ide Vaše dijete, djeca su raspoređena u odgojne grupe prema uzrastu. Sa njima rade medicinske sestre, nastavnici i profesori predškolskog odgoja, a po potrebi tu je i pedagog/psiholog koji prati razvoj Vašeg djeta te i može Vam dati korisne savjete.

Oni čine tim stručnjaka koji svakodnevno prate tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj Vašeg djeteta, podstiču ga na aktivnosti, druženje, saradnju, potpomažu njegovo uključivanje u život i rad grupe, navikavaju ga na poštivanje pravila grupe, podstiču samostalnost…

ŠTA PONIJETI PRVI DAN U VRTIĆ

Ono što je neophodno da ponesete prvi dan u vrtić je:

 • potpisani ugovor
 • ljekarsko uvjerenje
 • ruksak sa 1 ili 2 dječije kompletne presvlake
 • papučice za vrtić

Korisni savjeti

Prvi dan u vrtiću često zna biti bolan i za roditelja i za dijete. Nudimo Vam par korisnih savjeta koji će Vam pomoći prilikom prvog odvajanja:

 • Ne preuveličavajte značaj polaska u vrtić, tretirajte to kao normalnu stvar u životu Vašeg djeteta;
 • Odgovorite na sva djetetova pitanja o vrtiću;
 • Ne prijetite vrtićem: “U vrtiću ćeš morati da slušaš”, “Vidjećeš ti, u vrtiću moraš sve da pojedeš”;
 • Ne pokazujte uznemirenost, tugu, strah, ali ni pretjeranu radost. Objasnite djetetu da je vrtić njegov posao, kao što i Vi imate svoj;
 • Kažite djetetu ko će ga voditi u vrtić i dolaziti po njega;
 • Pružite mu priliku da par dana prije polaska u vrtić upozna prostor i odgajatelja;
 • Raspitajte se, pa kažite djetetu šta će se događati prvog dana u vrtiću;
 • Ne napuštajte dijete naglo, bježeći, ali i ne produžavajte opraštanje beskonačno. To će uznemiriti dijete;
 • Ne govorite djetetu: “Vraćam se brzo”, već mu objasnite gdje će te biti i kada ćete doći po njega. Budite tačni;
 • Kada dođete po dijete u vrtić, ne gnjavite ga s vrata pitanjima: “Šta ste radili?”
 • Prvih dana odvojite više vremena da budete sa djetetom. Ovo su dani kada mu je Vaše prisustvo dragocijeno.