kontakt informacije

Budimo u

kontaktu

Email

judjecas@gmail.com

Telefon

033/213-529

Adresa

Ulica La Benevolencija br. 4. 71000, Sarajevo, BiH

pošaljite nam poruku

Suanita Banda
Direktorica

Asistent direktora
Anela Hadžić

Tel/fax: 033/213-529
e-mail: judjecas@gmail.com

Koordinator
Abida Kapetanovoć
Tel: 033/ 220-463

Pedagog/psiholog OJ CENTAR i OJ STARI GRAD ZA VRTIĆE
(“Slavuj”, “Šareni voz”,”Makovi”, “Lane”, “Leptirić”, “Vrapčić” , “Višnjik” , “Iskrica”)
Tel: 033/408-729

Pedagog OJ CENTAR i OJ STARI GRAD ZA VRTIĆE
(“Biseri”, “Bajka”, “Pčelica”, “Skenderija”, “Trešnjica”, “Ilijaš”)
Enisa Lukač
033/233-430

Pedagog OJ NOVO SARAJEVO ZA VRTIĆE
(“Rosica”, “Kekec”, “Mašnica”, “Košuta”, “Aprilski cvjetovi”, “Zvončić”)
Jasmina Čongo
Tel: 033/525-028

Pedagog OJ NOVI GRAD

(“Dječiji grad”, “Labudovi”, “Kadifica”, “Srećica”, “Žubor” i “Ribica”)
Sanita Sarajčić-Kadrović
Tel: 033/469-591

Pedagog OJ NOVI GRAD

(“Lastavica”, “Dunje”, “Aneks”, “Žiš”, “Zeko”, “Lužani” i “Radost”)
Merjem Berber Vehabović
Tel:033/641-542

Pedagog za OBAVEZNI PROGRAM U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU
Amela Mujezinović
Tel: 033/200-882

Koordinator za OBAVEZNI PROGRAM U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU
Belma Velić
Tel: 033/200-882

Socijalni radnik
Amela Buljubašić
Tel:033/208-234

Psiholog
Amina Cerić 
Tel:033/203-255
Elmina Mustafić
Tel:033/661505


Pedagogica Amela Mujezinović za Obavezni program
033/200-882

Pedagogica Sanita Sarajčić OJ NOVI GRAD za vrtiće:
Dječiji Grad, Labudovi, Kadifica, Srećica, Žubor i Ribica
033/469-591

Pedagogica Merjem Berber Vehabović OJ NOVI GRAD za vrtiće:
Lastavica, Dunje, Aneks, Žiš, Zeko , Lužani, i Radost
033/641-542

Rukovodilac službe
Aida Kovačević
Tel: 033/255-590

Rukovodilac službe
Svjetlana Hadžidamjanović
Tel: 033/255-594

Rukovodilac službe
Džana Čelik 
Tel: 033/444-014

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA OJ STARI GRAD
Alma Džanić:
„Biseri“, „Pčelica“, „Bajka“, “Bulbuli”, „Šareni voz“ i „Slavuj“
Tel: 033/408-729 sjedište u vrtiću “Skenderija”

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA OJ CENTAR
Fatima Karahasanović:
„Iskrica“, „Lane“, „Makovi“, „Skenderija“, „Leptirić“, „Višnjik“, „Vrapčić“  “Razigrani dani” i „Trešnjica“
Tel: 033/408-728 sjedište u vrtiću “Iskrica”

Suada Piknjač: “Ilijaš”
Tel: 033/402-217 sjedište u vrtiću “Ilijaš”

 

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA OJ NOVO SARAJEVO
Nađa Gašević:
„Aprilski cvjetovi“, „Kekec“, „Košuta“, „Mašnica“, „Rosica“ i „Zvončić“
Tel: 033/616-331 sjedište u vrtiću “Kekec”

 

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA OJ NOVI GRAD
Zijada Efendić:
“Labudovi”, “Srećica”, “Dječiji grad” , “Kadifica”i “Žubor”
Tel: 033/469 591 sjedište u vriću “Dječiji grad”

Jasminka Mešanović:
“Aneks”, “Lastavica”, “Dunje”, “Lužani”, “Zeko”, “Žiš”, “Ribica” i “Radost”
Tel: 033/469 – 591 sjedište u vrtiću “Dječiji grad”

Suanita Banda
Direktorica

Asistent direktora
Anela Hadžić

Tel/fax: 033/213-529
e-mail: judjecas@gmail.com

Koordinator
Abida Kapetanovoć
Tel: 033/ 220-463

Pedagog/psiholog OJ CENTAR i OJ STARI GRAD ZA VRTIĆE
(“Slavuj”, “Šareni voz”,”Makovi”, “Lane”, “Leptirić”, “Vrapčić” , “Višnjik” , “Iskrica”)
Tel: 033/408-729

Pedagog OJ CENTAR i OJ STARI GRAD ZA VRTIĆE
(“Biseri”, “Bajka”, “Pčelica”, “Skenderija”, “Trešnjica”, “Ilijaš”)
Enisa Lukač
033/233-430

Pedagog OJ NOVO SARAJEVO ZA VRTIĆE
(“Rosica”, “Kekec”, “Mašnica”, “Košuta”, “Aprilski cvjetovi”, “Zvončić”)
Jasmina Čongo
Tel: 033/525-028

Pedagog OJ NOVI GRAD

(“Dječiji grad”, “Labudovi”, “Kadifica”, “Srećica”, “Žubor” i “Ribica”)
Sanita Sarajčić-Kadrović
Tel: 033/469-591

Pedagog OJ NOVI GRAD

(“Lastavica”, “Dunje”, “Aneks”, “Žiš”, “Zeko”, “Lužani” i “Radost”)
Merjem Berber Vehabović
Tel:033/641-542

Pedagog za OBAVEZNI PROGRAM U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU
Amela Mujezinović
Tel: 033/200-882

Koordinator za OBAVEZNI PROGRAM U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU
Belma Velić
Tel: 033/200-882

Socijalni radnik
Amela Buljubašić
Tel:033/208-234

Psiholog
Amina Cerić 
Tel:033/203-255
Elmina Mustafić
Tel:033/661505


Pedagogica Amela Mujezinović za Obavezni program
033/200-882

Pedagogica Sanita Sarajčić OJ NOVI GRAD za vrtiće:
Dječiji Grad, Labudovi, Kadifica, Srećica, Žubor i Ribica
033/469-591

Pedagogica Merjem Berber Vehabović OJ NOVI GRAD za vrtiće:
Lastavica, Dunje, Aneks, Žiš, Zeko , Lužani, i Radost
033/641-542

Rukovodilac službe
Aida Kovačević
Tel: 033/255-590

Rukovodilac službe
Svjetlana Hadžidamjanović
Tel: 033/255-594

Rukovodilac službe
Džana Čelik 
Tel: 033/444-014

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA OJ STARI GRAD
Alma Džanić:
„Biseri“, „Pčelica“, „Bajka“, „Šareni voz“ i „Slavuj“
Tel: 033/208-234 sjedište u vrtiću “Skenderija”

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA OJ CENTAR
Fatima Karahasanović:
„Iskrica“, „Lane“, „Makovi“, „Skenderija“, „Leptirić“, „Višnjik“, „Vrapčić“  “Razigrani dani” i „Trešnjica“
Tel: 033/408-728 sjedište u vrtiću “Iskrica”

Suada Piknjač: “Ilijaš”
Tel: 033/402-217 sjedište u vrtiću “Ilijaš”

 

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA OJ NOVO SARAJEVO
Nađa Gašević:
„Aprilski cvjetovi“, „Kekec“, „Košuta“, „Mašnica“, „Rosica“ i „Zvončić“
Tel: 033/616-331 sjedište u vrtiću “Kekec”

 

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA OJ NOVI GRAD
Zijada Efendić:
“Labudovi”, “Srećica”, “Dječiji grad” , “Kadifica”i “Žubor”
Tel: 033/469 591 sjedište u vriću “Dječiji grad”

Jasminka Mešanović:
“Aneks”, “Lastavica”, “Dunje”, “Lužani”, “Zeko”, “Žiš”, “Ribica” i “Radost”
Tel: 033/469 – 591 sjedište u vrtiću “Dječiji grad”

OJ STARI GRAD

1.

BAJKA

Vrbanjuša 138

033/531-649

2.

BISERI

Očaktanum 60

033/536-220

3.

PČELICA

Jekovac 1

033/233-430

4.

SLAVUJ

Josipa
Vancaša 25

033/226-440

5.

ŠARENI VOZ

Odobašina 10

033/206-517

6.

BULBULI

Hulusina 10

 

OJ CENTAR

7.

ILIJAŠ

Kakanjska 15

033/402-217

8.

ISKRICA

Patriotske lige 16 

033/220-463
033/202-851

9.

LANE

Hermana Koste 3

033/202-981

10.

LEPTIRIĆ

Kranjčevićeva 23

033/206-598

11.

MAKOVI

Maka
Dizdara 12

033/220-211

12.

RAZIGRANI
DANI

Patriotske lige 35

033/444-125

13.

SKENDERIJA

Skenderija 20

033/208-234

14.

TREŠNJICA

F. Merzuka bb

033/433-881

15.

VIŠNJIK

 Bolnička 38

033/203-255

16.

VRAPČIĆ

Husrefa Redžića 5

033/205-004

OJ NOVO SARAJEVO

17.

APRILSKI
CVJETOVI

Envera Šehovića 1

033/650-483

18.

KEKEC

Ferde
Hauptmana 36

033/616-331

033/526-861

19.

KOŠUTA

Aleja lipa 49

033/617-322

20.

MAŠNICA

Kemala K. 30

033/661-505

21.

ROSICA

Paromlinska 7

033/525-028

22.

ZVONČIĆ

Zmaja
od Bosne 38

033/663-789

OJ NOVI GRAD

733

23.

ANEKS

Vrbovska bb

033/408-990

24.

DJEČIJI GRAD

Olimpijska bb

033/469-591

033/469-590

25.

DUNJE

Brčanska bb

033/648-984

033/645-553

26.

KADIFICA

Hamdije
Kapidžića 1-2

033/586-482

27.

LABUDOVI

Prvomajska 41

033/643-194

28.

LASTAVICA

Gradačačka 145

033/641-542

033/643-877

29.

LUŽANI

Lužani bb

033/407-179

30.

RADOST

A. Bojovića
bb

033/698-338

31.

RIBICA

Igmanski put 85

033/422-733

32.

SREĆICA

Dobrinj.
bolnice 4

033/460-527

33.

UMIHANA ČUVIDINA

Smaila Šikala 1

033/213-531 

34.

VJEVERICA

Trg
međunarodnog prijateljstva 4

033/526-128

35.

ZEKO

Adema Buće 56

033/644-880

36.

ŽIŠ

Safeta
Zajke  6

033/256-299

37.

ŽUBOR

Teheranski trg 8

033/246-462

TREBATE NAS?

Kontakti

Stojimo Vam uvijek na raspolaganju

GDJE SE NALAZIMO

Mape i lokacije

Na mapi (u donjem lijevom uglu) izaberite opciju Sat (Satelit). Koristite navigaciju u gornjem lijevog uglu mape za uvećavanje i kretanje po mapi.

Vrtić Dječiji grad

Vrtić ŽIŠ

Vrtić Anex

Vrtić Kadifica

Mapa vrtića