Upis u vrtić

Opće informacije o načinu upisa

Upis u vrtić se vrši na osnovu Javnog poziva za upis djece u “JU Djeca Sarajeva” objavljenog u sredstvima informisanja i na webstranici ustanove. Upis možete izvršiti i bez prijave na konkurs, u toku školske godine, ukoliko u željenom vrtiću ima slobodnog mjesta. Zahtjev za upis možete preuzeti na webstranici ustanove ili u administrativnim jedinicama, u ovisnosti na kojoj općini se nalazi vrtić u koji želite upisati dijete. Dokumentaciju i zahtjev za upis predajete u prostorije administrativne jedinice.

Administrativne jedinice

Administrativno sjedište VRTIĆ "SKENDERIJA"
Adresa: Skenderija 20
Telefon:
+387 33 408 729

Kliknite tekst iznad za preusmjerenje na stranicu "Kontakti" i više informacija o vrtićima u Starom Gradu

Administrativno sjedište VRTIĆ "ISKRICA"
Adresa: Patriotske lige 16
Telefon:
+387 33 408 728

Kliknite tekst iznad za preusmjerenje na stranicu "Kontakti" i više informacija o vrtićima u opštini Centar

Administrativno sjedište VRTIĆ "KEKEC"
Adresa: Ferde Hauptmana 36
Telefon:
+387 33 616 331

Kliknite tekst iznad za preusmjerenje na stranicu "Kontakti" i više informacija o vrtićima u Novom Sarajevu

Administrativno sjedište VRTIĆ "DJEČIJI GRAD"
Adresa: Olimpijska bb
Telefon:
+387 33 469 591

Kliknite tekst iznad za preusmjerenje na stranicu "Kontakti" i više informacija o vrtićima u Novom Gradu