Upis u vrtić

Upis u cjeloviti razvojni program se vrši preko EMIS online sistema u skladu sa instrukcijama koje propisuje Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS.

Administrativne jedinice

Administrativno sjedište VRTIĆ "SKENDERIJA"
Adresa: Skenderija 20
Telefon:
+387 33 408 729

Kliknite tekst iznad za preusmjerenje na stranicu "Kontakti" i više informacija o vrtićima u Starom Gradu

Administrativno sjedište VRTIĆ "ISKRICA"
Adresa: Patriotske lige 16
Telefon:
+387 33 408 728

Kliknite tekst iznad za preusmjerenje na stranicu "Kontakti" i više informacija o vrtićima u opštini Centar

Administrativno sjedište VRTIĆ "KEKEC"
Adresa: Ferde Hauptmana 36
Telefon:
+387 33 616 331

Kliknite tekst iznad za preusmjerenje na stranicu "Kontakti" i više informacija o vrtićima u Novom Sarajevu

Administrativno sjedište VRTIĆ "DJEČIJI GRAD"
Adresa: Olimpijska bb
Telefon:
+387 33 469 591

Kliknite tekst iznad za preusmjerenje na stranicu "Kontakti" i više informacija o vrtićima u Novom Gradu