RASPORED

Upoznajte kako teče jedan dan u našem vrtiću

Artikulacija (raspored) dnevnih aktivnosti

prijem djece i slobodne aktivnosti po dječijem izboru

06:30 - 08:30

doručak

08:30 - 09:00

realizacija planiranih aktivnosti sa cijelom grupom i rad po centrima aktivnosti

09:00 - 11:00

obavljanje kulturno-higijenskih navika

11:00 - 11:15

ručak

11:15 - 11:45

priprema za popodnevni odmor

11:45 - 12:00

čitanje priče i popodnevni odmor

12:00 - 14:00

užina

14:00 - 14:30

slobodne aktivnosti po dječijem izboru do polaska kući

14:30 - 17:00