Radionica različitosti: Razvijanje svijesti o inkluziji i empatiji kod djece, vrtić “Vjeverica”

💕 U svjetlu Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, sve je važnije usmjeriti pažnju na razvoj svijesti o različitostima među najmlađima. Stvaranje inkluzivnog društva počinje od najranijeg uzrasta, a radionice predstavljaju izvrstan način za postizanje tog cilja.

💕 Radionica koja ima za cilj potaknuti kod djece razmišljanje o različitostima, poticanje empatije, te promocija prihvatanja i saradnje među vršnjacima. Kroz interaktivne aktivnosti, djeca imaju priliku istraživati i razumjeti jedinstvenost svakog pojedinca, gradeći mostove razumijevanja koji će oblikovati inkluzivno društvo budućnosti.

💕 Dana, 4. decembra 2023. godine u vrtiću “Vjeverica” s djecom iz odgojne grupe  u 6. godini života, edukator-rehabilitator Imela Spahić održala je radionicu pod nazivom “Upoznajmo različitosti”. Radionica je realizovana u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. 

💕Cilj radionice je bio da se kod djece razvije svijest o različitostima, empatiji, prihvatanju i saradnji. 

💕Djeca su imala priliku da iskuse i da se upoznaju sa različitim vrstama teškoća kao i načinom pomaganja djeci s teškoćama. Imali su mogućnost da prožive i donose zaključke o sljepoći, slabovidnosti, fizičkim oštećenjima i oštećenju sluha.

Podijeli na socijalnim mrežama

Facebook
LinkedIn
Twitter
Povezane vijesti