Obavještenje o periodičnom upisnom roku djece u predškolske ustanove za školsku 2023/2024. godinu u decembru 2023. godine

Uvaženi roditelji,

obavještavamo vas da će se upis djece predškolskog uzrasta u predškolske ustanove u Kantonu Sarajevo vršiti u periodu od 04.12. do 25.12.2023. godine, u skladu sa Instrukcijom o upisu djece u predškolske ustanove u Kantonu Sarajevo, broj 11-34-25862/23 od 5.6.2023.godine, Izmjene i dopune Instrukcije o upisu djece u predškolske ustanove u školsku 2023./2024. godinu, broj 11-34-25862-3/23 od 10.08.2023. godine i Izmjene i dopune Instrukcije o upisu djece u predškolske ustanove u školsku 2023./2024. godinu, broj 11-34-25862-4/23 od 25.09.2023. godine (u daljem tekstu: Instrukcija). Upis djece u predškolske ustanove vrši se na sljedeći način:

  1. Period registracije i dodavanja dokumentacije, od 04.12. do 12.12.2023. godine;
  2. Period izmjene i dopune dokumentacije, od 04.12. do 12.12.2023. godine (za djecu za koju je izvršena registracija u prethodom periodu, a roditelji žele izvršiti izmjenu ili dopunu dokumentacije);
  3. Verifikacija dokumentacije, od 04.12.2023. do 13.12.2023. godine;
  4. Izbor predškolskih ustanova, od 13.12. do 18.12.2023. godine; 
  5. Reizbor predškolskih ustanova od 16.12. do 18.12.2023. godine;
  6. Rang lista primljene djece bit će objavljena dana 18.12.2023. godine;
  7. Podnošenje prigovora na Rang listu primljene djece trajat će, od 18.12. do 22.12.2023. godine;
  8. Razmatranja uloženih prigovora trajat će, od 18.12. do 25.12.2023. godine;
  9. Konačna Rang lista primljene djece bit će objavljena 25.12.2023. godine;

PODRŠKA

Ukoliko imate određene poteškoće ili nejasnoće pišete zahtjev za podršku putem sistema EMIS-predškolsko. Informacije i pomoć vezanu uz upis djece u predškolsko za školsku 2023/2024. godinu , kao i za pristup EMIS sistemu, možete dobiti i na  Info punktu, svakim radnim danom od 10 do 14 časova, u prostorijama Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, ulica Aleja Bosne Srebrene bb, VI sprat, kancelarija C-608 (Zgrada studentskog centra u Nedžarićima).

Preuzeto sa:

https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/obavjestenje-o-periodicnom-upisnom-roku-djece-u-predskolske-ustanove-za-skolsku-0