Istraživanje ptica stanarica

Ptice su živa bića koja svojim načinom života uveliko doprinose prirodi i ljudima, stoga ih je potrebno zaštititi, kao i njihov dom. Ubrajaju se u izrazito ugroženu skupinu.
Veoma je važno da se kod djece utiče na razvijanje pozitivnog i humanog odnosa prema pticama, kao i aktivno učešće u zbrinjavanju i hranjenju ptica u zimskom periodu.
U vrtiću “Vrapčić” u okviru individualnog stručnog usavršavanja odgajateljica Irena Mazalović je sa djecom  realizirala temu “Ptice stanarice”.
Cilj aktivnosti je bio se djeci približe ptice stanarice iz neposrednog okruženja i karakteristike po kojima ih mogu raspoznati.
Djeca su tokom aktivnosti pokazala veliku zainteresiranost i bila su veoma maštovita, kreativna i uspješna. Potaknuta su i na istraživačke aktivnosti proučavanjem pera ptica.
Značajno je naglasiti da se tokom aktivnosti koristio Numikon matematčki didaktički sistem, kreiran od stručnjaka praktičara sa Oxforda. Pristup podržava rani razvoj predmatematičkih vještina važnih za matematiku. To je opsežan sistem koji pokriva cjelokupno područje brojeva i osnovnih matematičkih operacija, te nudi brojne mogućnosti za igru.

https://youtu.be/7GfgXg7mCGk

Podijeli na socijalnim mrežama

Facebook
LinkedIn
Twitter
Povezane vijesti