Svakodnevne zdrave navike i briga za zdravlje

Svakodnevne zdrave navike u prehrani, higijeni i tjelesnim aktivnostima nije lako steći, ali uz pomoć porodice i vrtića dijete od najranijeg djetinjstva može usvajati i nadograđivati takve navike. Stoga roditelji i odgajatelji moraju biti uzor za kojim će se dijete voditi. Dobrim i kvalitetnim navikama smanjuje se rizik od različitih oboljenja, te se može očuvati dobro zdravlje. Jedan od veoma važnih ciljeva u predškolskom odgoju i obrazovanju je razviti kod djece svijest o važnosti zaštite i očuvanja zdravlja, pravilnom higijenom,  ishrananom i tjelovježbom. Posebno je to važno za sticanje dobrog imuniteta u vrijeme COVID pandemije.
Djeci iz vrtića “Iskrica” uzrasta od 2 do 3 godine života odgajateljica i medicinska sestra su omogućile da kroz temu “Zdravlje i kako ga sačuvati?” pomognu da usvoje osnovne navike pravilne higijene, ishrane i tjelovježbi. Posebno su željele djecu oslobodi straha od posjete doktoru, ali ih i upoznati sa važnošću njihovog posla.

Podijeli na socijalnim mrežama

Facebook
LinkedIn
Twitter
Povezane vijesti