JU "Djeca Sarajeva"

O nama

Javna ustanova “Djeca Sarajeva” je institucija od posebnog društvenog značaja koja se bavi odgojem, obrazovanjem, smještajem i brigom o djeci uzrasta od prve godine života do polaska u školu i na specifičan način doprinosi ostvarivanju jedinstvenog cilja odgoja i obrazovanja tj. svestranog razvoja ličnosti, njenog osposobljavanja za kreativan odnos prema stvarnosti i slobodno ispoljavanje individualnosti.

NOVOSTI

PRILAGODBA DJETETA
NA NOVO OKRUŽENJE

Razdvajanje
Djeca različito reagiraju na razdvajanje. Dijete će možda plakati, vikati, grčevito se držati za roditelja, odbijati kontakt sa odgojiteljima.
Prilagodba
Trajanje prilagodbe je vrlo individualno i razlikuje se od djeteta do djeteta te se tako treba i promatrati.
Mogući problemi
Mogu se pojaviti i prolazne promjene u ponašanju kao što su razdražljivost, nemiran san i slično
Ne reagiraju sva djeca jednako
Neka djeca već u samom početku rado i bez teškoća ostaju u vrtiću, a problem se može pojaviti kasnije.
Previous
Next