Odluka o isplati novčane naknade za prijevoz na posao i sa posla radnicima JU “Djeca Sarajeva” za mjesec decembar 2023. godinu

27.Odluka 05-08-22/241

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2024/04/27-29032024-Odluka-05-08-241-1izbrisano.pdf