Odluka o obustavi postupka JN usluge popravki i održavanje vozila u JU „Djeca Sarajeva“

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2022/04/05042022-4341_001.pdf