Odluku o poništenju postupka JN-Usluge popravki i održavanje vozila JU “Djeca Sarajeva” Sarajevo u 2022. godinu

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2022/03/29032022-odluka-o-ponistenju.pdf