Odluka o poništenju postupka JN usluge popravki i održavanje vozila u JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo u 2022. godini putem mini tendera

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2022/04/15042022-odluka-o-ponistenju-2.pdf