Život na Sjevernom i Južnom polu

Savremeni plan i program u vrtiću stavlja naglasak na lični razvoj djeteta, njegove potrebe, interese i prava, poštujući sve aspekte dječijeg razvoja. Kurikulum koji je usmjeren na dijete, slijedi tradiciju progresivnog obrazovanja te se okreće samorealizaciji i samoaktualizaciji djeteta, stavljajući naglasak na njegove interese, osobni razvoj i aktivno učenje (prema Elis 2004.).
Vođeni dječijim interesima i željom da se upoznaju sa Sjevernim i Južnim polom odgajtelji iz vrtića “Razigrani dani” u mjesecu januaru realizirali su temu “Život na Sjevernom i Južnom polu”. Kroz raznovrsne i interesantne aktivnosti djeca su saznala koje životinje tamo žive, te se upoznala sa njihovim osobinama, karakteristikama i načinu življenja. Kreativno osmišljenim centrima potaknuta je dječija mašta, kteativnost, domišljatost i međusobna saradnju. Mališani su uživali u ponuđenim sadržajima, a naučili su i “Pingvinski ples”.
https://youtu.be/Ffd0bUcCu6o

Podijeli na socijalnim mrežama

Facebook
LinkedIn
Twitter
Povezane vijesti