Međunarodni dan djeteta

Međunarodni dan djeteta obilježava se svake godine 20. novembra, taj dan je posvećen djeci i njihovoj dobrobiti. Obilježava se od 1989. godine kada je usvojena Konvencija o pravima djeteta od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Konvencija o pravima djeteta, je međunarodni dokument kojim se priznaju prava djece u cijelom svijetu. Konvenciju je ratificiralo 196 država između kojih je potpisnica i naša država Bosna i Hercegovina. Sadrži univerzalne standarde koje države potpisnice Konvencije moraju garantovati i svakom djetetu osigurati jednaka prava i priliku: na život, ime, porodicu, ljubav, zdravstvenu njegu, obrazovanje, da razvijaju svoje sposobnosti i talente; da budu sigurni i zaštićeni. Prava djece su univerzalna i trajna. Djeca su naša budućnost i svaka nova generacija bi trebala ima priliku za stvaranje novijeg, boljeg svijeta, svijet dostojan djeteta.
U vrtićima JU “Djeca Sarajeva” obilježili su Međunarodni dan djeteta kroz raznovrsne i prilagođene aktivnosti.  Cilj svih aktivnosti je bio upoznati djecu sa Međunarodnim danom djeteta i zašto je on važan. U centaru svih aktivnosti je bilo samo dijete, njegov cjeloviti razvoj, njegova sreća.  

Vrtić “Dječiji Grad”

Vrtić “Lužani”

Vrtić “Umihana Čuvidina”

Podijeli na socijalnim mrežama

Facebook
LinkedIn
Twitter
Povezane vijesti