Njegovanje kulturne bašine i naslijeđa

Nematerijalna i materijalna kulturna dobra potiču dijete na svjesnost njihovog postojanja, vrijednosti, ali i stvaranja vlastite kulturne baštine za sljedeće generacije. Njeno očuvanje doživljava se kao jedan od najvažnijih vidova ispoljavanja kolektivnog identiteta.
U vrtiću “Umihana Čuvidina” djeca su imala priliku da se upoznaju sa kulturnom baštinom i kulturnim naslijeđem naroda Bosne i Hercegovine putem prilagođenih i interesantnih sadržaja. Kod djece veliko interesovanje su pobudili narodni običaji, ali i tradicionalna nošnja i starinsko posuđe. Predstavljanje, njegovanje i baštinjenje tog dijela kulturnog naslijeđa im je bio poseban izazov.

Podijeli na socijalnim mrežama

Facebook
LinkedIn
Twitter
Povezane vijesti