Općina Ilijaš ove godine je planira da se investira oko 80.000 KM u proširenje kapaciteta vrtića “Ilijaš”