Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU “Djeca Sarajeva” sa Odlukom o usvajanju

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2024/04/02042024-Pravilnik-o-izmjenama-i-dopunama-Pravilnika-o-radu.pdf