Odluka o dodjeli ugovora za mini tender – Radovi na objektima ili dijelovima objekata (radovi na rasvjeti u vrtićima Aprilski cvjetovi, Bajka i Pčelica)