Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku JN- Nabavka – Hrane i pića za 2024. godinu LOT 6 – Ostali prehrandbeni proizvodi -Korigovana odluka

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2024/02/07022024-Korigovana-odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca_LOT-6_Ostali-prehrambeni-proizvodi.pdf