Odluka o utvrđivanja liste pitanja za pismeni i usmeni ispit i literature iz oblasti iz koje će se polagati