Odluka o utvrđivanja liste pitanja za pismeni i usmeni ispit i literature iz oblasti iz koje će se polagati

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2024/01/12012024-Odluka-sa-pitanjima-logopedi.pdf