Poslovnik o radu komisije za provođenje postupka prijema u radni odnos u JU “Djeca Sarajeva” Sarajevo 02-03-3668