Obavještenje o polaganju pismenog ispita po osnovu Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme objavljenog dana, 19. aprila 2023. godine