Dopuna Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2023/05/15052023-Scan-dopuna-javnog-oglasa-02-01-373.pdf