Odluka o utvrđivanju liste pitanja za pismeni i usmeni ispit te liste propisa i literature iz oblasti koje će se polagati pismeni i usmeni ispit

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2023/05/11052023-Odluka-i-pitanja.pdf