Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji KS Službene br. 19 od 10.5.2021. godine

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2023/03/08032023-6-Uredba-o-postupku-prijema-u-radni-odnos-u-javnom-sektoru-na-teritoriji-KS_Sluzbene-br.-19-od-10.5.2021..pdf