Obavještenje za kandidate o polaganju usmenog ispita po osnovu Javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos na određeno i neodrđeno vrijeme