Rezultati pismenog ispita održanog 16. februara 2023. godine po osnovu Javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos na određeno i neodrđeno vrijeme