Odluku o isplati novčane naknade za prijevoz na posao i sa posla radnicima JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo za mjesec decembar 2022. godine

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2023/02/15022023-39-Odluka-05-08-17.pdf