Odluka o izboru ponuđača u otvorenom postupku putem mini tendera JN – Nabavka hrane animalnog porijekla u JU “Djeca Sarajeva”za 2023. godinu

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2023/01/20012023-2843_001.pdf