Odluku o isplati novčane naknade za prijevoz na posao i sa posla radnicima JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo za mjesec novembar 2022. godine

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2023/02/15022023-9-Odluka-o-isplati-novcane-naknade-za-prijevoz-za-novembar-2022-05-08-128.pdf