Konkurs za upis djece u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo u školskoj 2022/2023. godini

https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/konkurs-za-upis-djece-u-predskolske-ustanove-na-podrucju-kantona-sarajevo-u