Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “Djeca Sarajeva” Sarajevo, na period od 4 godine i Prijavni obrazac

Tekst Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “Djeca Sarajeva” Sarajevo, na period od 4 godine

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2022/05/11052022-Tekst-konkursa-za-izbor-direktora-JU-Djeca-Sarajeva-converted.pdf

Prijavni obrazac
https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2022/05/11052022-PRIJAVNI-OBRAZAC-DIREKTOR-11.05.2022.godine.pdf