Obavijest o poništenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU “Djeca Sarajeva” Sarajevo

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2022/04/04042022-Obavijest-o-ponistenju-javnog-konkursa-za-izbor-i-imenovanje-direktora-JU-Djeca-Sarajeva.pdf