Najljepši cvijet

Osoba odrasla, ili dijete obrazovana je za zaštitu životne sredine tek onda ako je dovoljno informisana i ukoliko te informacije o zaštiti životne sredine postanu motiv njenog ponašanja (Kamenov, 2004.).
U vrtiću “Leptirić“ odgajateljica Nafa Agić je u okviru individualnog stručnog usavršavanja realizirala oglednu aktivnost “Najljepši cvijet” sa djecom iz odgojne grupe u 6. godini života.
Cilj aktivnosti je bio pobuditi interesovanje kod djece o proljetnom cvijeću, te izgraditi brižljiv odnos prema biljkama i životinjama, kako bi shvatili da je “zdrava” planeta važna za sva živa bića.
Potaknula je djecu da putem dramatizacije priče shvate, ne samo koliko je lijepa cvjetna livada, koliko je važna čista okolina, nego koliko je važno prijateljstvo i da se ljepota nalazi tamo gdje su pravi prijatelji.

Ogledna aktivnost “Najljepši cvijet”

Podijeli na socijalnim mrežama

Facebook
LinkedIn
Twitter
Povezane vijesti