Odluka o isplati novčane naknade za prijevoz na posao i sa posla radnicima JU “Djeca Sarajeva” za mjesec mart 2022. godine

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2024/04/05042022-5-Odluka-o-isplati-novcane-naknade-za-prijevoz-na-posao-i-sa-posla-za-mjesec-mart-2022.godine-sa-spiskom-uposlenika-1izbrisano.pdf