Obavještenje o poništenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora od 5.1.2022. godine i Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU “Djeca Sarajeva” Sarajevo

Obavještenje o poništenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora od 5.1.2022. godine  i  Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU “Djeca Sarajeva” Sarajevo

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2022/02/15022022-Tekst-konkursa-za-izbor-direktora-JU-Djeca-Sarajeva-FINAL-za-objavu-na-dan-16.02.2022.godine-converted.pdf

Prijavni obrazac za izbor i imenovanje direktora JU “Djeca Sarajeva”

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2022/02/15022022PRIJAVNI-OBRAZAC-DIREKTOR-1-converted.pdf