Aktivno učenje djece putem otkrivanja i problemskog rješavanja

Zadaci odgajatelja u vezi sa ostvarivanjem ciljeva odgoja i obrazovanja za zaštitu i unapređivanje životne sredine, odnose se na omogućavanje djeci da stiču određena iskustva i saznanja, koja utiču na razvoj spoznajnih motiva kod njih i razvoj motivacije da se životna sredina štiti i unapređuje, te da formiraju odgovarajuće moralne stavove, vrijednosti i opredeljenja, razvijaju sposobnosti i vještine za primjenu ovih stavova u sopstvenoj životnoj praksi, uz izgrađivanje povjerenja u svoje mogućnosti da samostalno, i u zajednici sa drugima, doprinose zaštiti životne sredine i postizanju usklađenog razvoja.
Veoma je važno da se u predškolskom uzrastu započne sa formiranjem pojma o akumuliranju kako poželjnih rezultata, tako i nepoželjnih radnji /ako svaki čovjek na planeti otkine grančicu ona će ogoljeti, a ako svaki zasadi drvo, cvijet, biće ponovo zelena. Ovaj pojam u svom pozitivnom obliku znači da se veliki rezultati  na planu zaštite, obnavljanja i unapređenja životne sredine mogu postići koordiniranim naporima mnoštva pojedinaca, u koje se mogu ubrojati i napori djeteta (Kamenov, 2004).
U vrtiću “Mašnica” u  okviru individualnog stručnog usavršavanja odgajateljica Bojana Mićević realizirala je oglednu aktivnost pod nazivom “Dan planete Zemlje”. Cilj aktivnosti je bio, osim obilježavanja Dana planete Zemlje-22. aprila, razvijati kod djece  pozitivne stavove i odnose prema okolini, te ljubav prema prirodnom nasljeđu kako bi na taj način odgajali buduće savjesne građane u ovom segmentu čovjekovog života.  Primjenila je savremene metode odgojno-obrazovnog rada koje odgovaraju potrebama današnje djece, kako bi ih potaknula na samostalnost i kreativnost u učenju, putem otkrivanja i problemskog rješavanja. Potaknula je djecu na aktivno učenje koje implicira suštinsko učenje svakoga pojedinca, okrenuto prema njegovom cjelovitom rastu i razvoju, ostvarenju potencijala svakoga djeteta, pri čemu je dijete konstruktor i sukonstruktor svog znanja. Djeca su imala priliku da sade biljke u saksije, te da se upoznaju sa različitim vrstama za sadnju i uzgoj buduće biljke (sjeme, lukovica, sadnica), da sade biljke u žardinjere od stiropola i proučavaju građu biljke, te su uz pomoć lupa istraživali zemlju i životinjski svijet u zemlji, a potom su grafički predstavljali šta su otkrili. Aktivnosti su prisustvovali  koordinator za odgojno-obrazovni rad Abida Kapetanović, pedagog OJ “Novo Sarajevo” Jasmina Čongo, psiholog OJ “Novo Sarajevo” Elmina Mustafić, te odgajateljice iz vrtića “Rosice” i “Zvončića”.

Podijeli na socijalnim mrežama

Facebook
LinkedIn
Twitter
Povezane vijesti