Poticanje djece jasličkog uzrasta na tjelesne aktivnosti

Tjelesno vježbanje za djecu predstavlja nepresušnu potrebu, a uz to ono je sastavni i nužan dio njihove svakodnevice, nezaobilazan je dio integralnog sistema njihovog odgoja i obrazovanja, a tako i njihove pripreme za dalji život.
Organizam djeteta jasličkog uzrasta je u dinamičnom razvoju, a tjelesna aktivnost, kao osnova tjelesnog i zdravstvenog odgoja, predstavlja jedan od temeljnih uslova za normalan rast i razvoj djece.
Vježbanjem i igrom sa drugom djecom dijete se socijalizira, zadovoljava svoje egzistencijalne, te esencijalne potrebe, a uz to otkrivaju se urođeni potencijali djece s ciljem njihovog daljeg unapređivanja i obogaćivanja.
Uspješan rad odgajatelja u području tjelesnog i zdravstvenog odgoja zavisi i o pravilno izabranim i dobro primijenjenim metodičkim organizacijskim oblicima rada, kao i u doziranju, distribuciji i kontroli opterećenja.
U vrtiću  “Pčelica” odgajateljica Željka Jakić je u okviru individualnog srtučnog usavršavanja realizirala aktivnost “Snijela koka jaje”, čiji je cilj bio da potakne djecu na tjelesnu aktivnost uz veoma kreativna didaktička sredstva izrađena od neoblikovanih materijala. Djeca su bila veoma motivisana svakim segmentom aktivnosti, uspješno su savladala sve postavljene zadatke i dugo su se samoinicijativno igrala.

Podijeli na socijalnim mrežama

Facebook
LinkedIn
Twitter
Povezane vijesti