“Koka i pilići”

Muzika budi osjećaj sreće i zadovoljstva, te potiče sva područja razvoja djeteta vezane za intelektualne, socio-emocionalne, motoričke i komunikacijske vještine.  Muzika je u vrtiću sastavni dio dječjih aktivnosti, prožeta je kroz pokretne igre, likovne aktivnosti, jezične igre i mnoge druge. Djeci jasličkog uzrasta omogućava da nauče zvukove i značenja riječi, potiče kreativnost i maštu, dok pokretima uz muziku se pospješuju motoričke sposobnosti.
Odgajateljica Amra Laković iz vrtića “Dunje” u okviru individualnog stručnog usavršavanja realizirala je temu “Koka i pilići” u jasličkoj grupi od 2-3 godine života. Djeci je ponudila mnogobrojne interesantne sadržaje prilagođene njihovom uzrastu i interesovanjima. Posebno su se mališani oduševili brojalicom o mami koki i djeci pilićima, te su između ostalog i naučili kako se to oni oglašavaju i kreću, ali i čime se hrane.

Podijeli na socijalnim mrežama

Facebook
LinkedIn
Twitter
Povezane vijesti