Poslovnik o radu Nadzornog odbora Javne ustanove “Djeca Sarajeva”

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2021/03/17032021Poslovnik-o-radu-Nadzornog-odbora-2012.godine.pdf