Kako da razgovarate sa djetetom o aktuelnoj situaciji i pravila u porodici

Poštovani roditelji,
S obzirom na trenutnu situaciju u kojoj smo se svi našli, kada dane provodimo u kućama i isključivo u krugu najbližih, teško nam je da razumijemo šta se dešava, zabrinuti smo, uplašeni, i imamo potrebu za sigurnošću i izvjesnošću. Preplavljeni smo informacijama iz raznih izvora, vi brinete za svoju djecu, vaše roditelje, partnere, starije osobe u stanu/ kući do vas, djeca vam postavljaju brojna pitanja i traže vašu dodatnu pažnju.


Sve te emocije koje se trenutno miješaju mogu se odraziti i na djecu, te je bitno iz ove situacije u kojoj se svi nalazimo izvući ono najbolje. Djeca osjete zabrinutost roditelja, kod njih se javlja strah i potrebno im je objašnjenje. Pokušajte djetetu objasniti na način primjeren uzrastu i prema vašoj roditeljskoj procjeni.

  • Kratko i jasno, u skladu sa djetetovim uzrastom, pružite mu osnovne informacije. Nemojte biti pretjerano opširni, jer djeca ne razumiju mnogo. Ne koristite izraze koji su djetetu nepoznati.
  • Pođite od onoga šta dijete zna, šta osjeća, i šta vidi gledajući vas i sve ono što okružuje. Djeca osjete zabrinutost i eventualni strah svojih roditelja, pa je potrebno da im objasnite da ne treba toliko brinuti. Ponavljajte im da ćemo, ako se pridržavamo pravila, svi ostati zdravi i to će proći.
  • Ukažite djetetu na to da je normalno da nam se nekada dešava nešto čega se plašimo i što ne želimo.
  • Ukažite djetetu na ono što vi radite i na ono što i samo može i treba da radi: da redovno pere ruke, da se hrani zdravo, da se odmara, da se ne dodiruje po licu itd. Ponavljajte im da moraju često prati ruke i pokažite im vlastitim primjerom.
  • Vi budite djetetu izvor informacija. Dozirajte količinu informacija koja dopiru do djeteta.
  • Iskoristite vrijeme koje provodite u kući za aktivnosti sa djecom: kuhajte
    zajedno, raspremajte i čistite, igrajte društvene igre, igre „uradi sam“,
    slušajte muziku, čitajte djeci

Podijeli na socijalnim mrežama

Facebook
LinkedIn
Twitter
Povezane vijesti