Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU “Djeca Sarajeva” Sarajevo na period od 4 godine