Rekonstrukcija krova i sistema grijanja u vrtiću „Biseri“