“Inkluzivni predškolski odgoj i obrazovanje za pravično društvo” u organizaciji udruženja “Duga”

Centar za zdravo starenje-općina Centar u saradnji sa udruženjem “DUGA” dana 24.4.2019. godine su promovirali aktivnosti koje su realizovane u okviru projekta “Inkluzivni predškolski odgoj i obrazovanje za pravično društvo”. Promociji je prisustvovala mr. Zineta Bogunić, ministrica za obrazovanje, nauku i mlade KS. Važno je istaknuti da su se sve do kraja projekta promovirale vrijednosti inkluzije u zajednici, pa tako i u toku današnjeg dana, uz učešće studenata sa Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i članova Centra za zdravo starenje.

Projektne aktivnosti su uključivale obuku 28 odgajatelja JU Djeca Sarajeva i 114 roditelja, te edukacijsko-rehabilitacijsku podršku za 46 djece. Kroz realizaciju programa “Matematika je svuda oko nas”, za unaprjeđenje odgojno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama, donirano je sedam Numicon setova. 793 djece će u toku redovnog odgojno-obrazovnog procesa imati priliku da kroz igru i korištenje Numicona uče osnovne matematičke pojmove. Priručnik za roditelje djece predškolskog uzrasta „Odgajam jer znam“ dodatno je obogatio sadržaj koji je na raspolaganju roditeljima u cilju jačanja vlastitih kompetencija na putu roditeljstva.

U priručniku su objedinjene teme sa obuka za roditelje i odgajatelje, a ugledne autorice iz struke mr.sc.Abida Kapetanović, dr.sc.Kafedžić Lejla, dr.sc.Sandra Bjelan-Guska i prof.logoped Marijana Perković priručnik su dodatno obogatile sadržajima za unaprjeđenje roditeljskih kompetencija.

Realizacija projekta je omogućena u saradnji sa Općinom Centar, u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).