Poslovnik o radu komisije za provođenje postupka prijema u radni odnos u JU “Djeca Sarajeva” Sarajevo

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2024/04/26042024-2072_001.pdf