Prijavni obrazac za izbor i imenovanje predsjednika Nadzornog odbora u JU “Djeca Sarajeva” Sarajevo, čije konačno imenovanje vrši Vlada KS

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2024/04/Prijavni-obrazac-za-Nadzorni-odbor-april-2024.pdf